Contributie 2019-2020

07 July 2019 13:42

In de Algemene Ledenvergadering van 5 juli jl. zijn de nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. Vanaf dit seizoen zal de bijdrage van de leden voor het gebruik van het wedstrijdshirt per maand / per kwartaal worden geïncasseerd in plaats van een maal per jaar zoals voorheen gebruikelijk was.

De contributie voor het seizoen 2019-2020 is ten opzichte van vorig seizoen verhoogd met 1,5-2% afhankelijk van de categorie. De contributiebedragen zijn steeds afgerond op bedragen van € 0,25. De reden dat de contributie jaarlijks licht wordt verhoogd is dat de tarieven van de grootste vaste lasten van de vereniging (met name de zaal- en veldhuur) jaarlijks geïndexeerd worden.

In de afgelopen jaren werd de jaarlijkse bijdrage voor het wedstrijdshirt eenmaal per jaar geïncasseerd. Voor de contributieadministratie is het echter minder bewerkelijk om dit met de periodieke contributie mee te laten lopen. Bovendien gaat dit dan ook goed bij leden die tussentijds om gegronde redenen moeten stoppen met competitiespelen en leden die gedurende het seizoen lid worden. Zij betalen op deze manier naar rato van het gebruik dat ze van het shirt hebben gemaakt. Voorwaarde is uiteraard wel dat het shirt tijdig wordt ingeleverd wanneer het niet meer nodig is.

De nieuwe contributiebedragen kan je terugvinden op deze website onder het kopje KV Tempo - contributie.
Hoofdsponsor

Sponsoren