Contributie


Algemene informatie

Hieronder vindt u de contributies voor het seizoen 2019/2020 zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 5 juli 2019. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Download hier het machtigingsformulier. Betalen door middel van een overschrijving n.a.v. een factuur van Tempo blijft ook mogelijk. Zie hiervoor de informatie onderaan deze pagina. Omdat het periodiek factureren voor onze vrijwilligersorganisatie veel extra werk en kosten met zich meebrengt, stellen wij het zeer op prijs als u ons machtigt.


Verder zijn ook nog de volgende punten van belang:

Jaarlijkse shirtbijdrage
Vanaf het seizoen 2019/2020 is besloten om de shirtbijdrage per maand / kwartaal te incasseren. Ieder lid dat van de club een wedstrijdshirt in gebruik heeft, betaalt hiervoor € 1,- per maand.

Opzeggen lidmaatschap
Uiterlijk 30 april bij de secretaris van KV Tempo (secretaris@kvtempo.nl). Contributie is verschuldigd tot het eind van het seizoen (30 juni).

Betaling
Contributie dient betaald te worden op rekeningnummer 3756.02.879 / NL32RABO0375602879 t.n.v. KV Tempo Alphen aan den Rijn.

Vragen?
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Monique Verduyn: 0172-431395 of via contributie@kvtempo.nl

Contributies seizoen 2020 / 2021 (01/07/2020 - 30/06/2021)

Categorie Maand Maand Maand Kwartaal Jaar
contributie shirt totaal totaal Totaal
Senioren 25,00 1,00 26,00 78,00 312,00
Senioren midweek 18,10 1,00 19,10 57,30 229,20
Senioren zaalteam 19,40 1,00 20,40 61,20 244,80
Junioren (A) 19,40 1,00 20,40 61,20 244,80
Aspiranten (B-C) 16,00 1,00 17,00 51,00 204,00
Pupillen (D-E-F) 13,00 1,00 14,00 42,00 168,00
G-competitie 13,75 1,00 14,75 44,25 177,00
G-alleen trainen 11,00 0,00 11,00 33,00 132,00
Kangoeroes 7,50 0,00 7,50 22,50 90,00
Trainingsgroep 11,00 0,00 11,00 33,00 132,00
Niet spelend lid 7,50 0,00 7,50 22,50 90,00


Voor leden die de contributie betalen per acceptgiro komt er tevens een toeslag van € 1,- per acceptgirokaart (per jaar dus € 4,-). Ook voor leden die zelf de contributie overboeken gaat deze toeslag gelden. Wanneer u de contributie per kwartaal of per maand door Tempo laat incasseren, hoeft u deze toeslag niet te betalen.


Download hier het machtigingsformulier

Wij verzoeken u dit machtigingsformulier volledig in te vullen en vervolgens in te leveren bij: Monique Verduyn, Wilhelmina Druckerstraat 86, 2401 KG Alphen aan den Rijn (contributieadministratie).

Hoofdsponsor

Sponsoren