• 7 december uitslag Grote Clubactie

  • De Tempo jeugd heeft dit jaar een recordaantal van 1.455 loten voor de club verkocht! Dit levert Tempo dit jaar een bedrag op van maar liefst € 3.406,80 wat we goed kunnen gebruiken voor de aanschaf van nieuw materiaal voor de jeugd. Hopelijk zijn er ook veel winnende loten verkocht. Vanaf 7 december kan iedereen die een lot heeft gekocht via de website van de Grote Clubactie controleren of je iets hebt gewonnen.
    Dat kan via de volgende link: https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/