• Algemene Ledenvergadering 27 juni 2024

 • Op donderdagavond 27 juni om 20:00 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KV Tempo plaats in de kantine. Binnenkort ontvangen alle (ouders van) leden een officiële uitnodiging via de mail met daarin een link naar de stukken met betrekking tot de ALV, waaronder de agenda van de vergadering. 
   
  Wij nodigen jullie graag allen uit om tijdens de ALV van 27 juni mee te praten over onder andere de begroting en contributie van het komende seizoen, een voorgestelde wijziging in het huishoudelijk reglement en met ons een aantal leden in het zonnetje te zetten middels een benoeming of Tempo-T. 
   
  Daarnaast staat de komende ALV in het teken van de stemming over onze nieuwe voorzitter. De kandidaat-voorzitter, Lars Cerdijn, is reeds aan jullie voorgesteld via de website. Wij zijn als bestuur trots en verheugd om Lars voor te kunnen stellen tijdens de komende ALV. 
  Conform artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement van KV Tempo mogen (tegen)kandidaten voor het bestuur zich tot 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden met een bereidverklaring bij secretaris@kvtempo.nl
   
  Noteer de ALV op donderdag 27 juni om 20:00 dus snel in de agenda, wij hopen jullie allemaal te zien. 
   
  Mochten er op voorhand vragen zijn dan kunnen die gesteld worden via secretaris@kvtempo.nl.
   
   
  Bestuur KV Tempo