• Algemene ledenvergadering / contributie 2022-2023

 • Twee keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV). De ledenvergadering waarin onder andere de begroting van het seizoen 2022/2023 vastgesteld wordt zal plaatsvinden op 2 september om 20:00 uur in de kantine.
   
  De begroting wordt onder meer gebaseerd op de te verwachten contributieinkomsten. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur voorgesteld en in de ALV vastgesteld. Het afgelopen seizoen 2021/2022 hebben wij de contributie niet aangepast vanwege de Corona situatie. Voor het komende seizoen 2022/2023 ontkomen wij echter niet aan een verhoging van de contributie. De reden hiervoor is dat alle lasten van de vereniging op dit moment toenemen door indexaties en prijsverhogingen, waaronder de bijdrage aan de bond en de veld- en zaalhuur. Verder loopt ons tweejarige energiecontract in het komende seizoen af en dat gaat ongetwijfeld tot hogere energiekosten leiden. Gelukkig hebben wij door de vergaande verduurzaming die is doorgevoerd het energieverbruik enorm teruggebracht en valt het hopelijk mee. Het is echter ook zo dat de door deze investeringen verwachte kostenbesparing onderdeel was van de begroting om de extra fianacieringslasten te kunnen betalen.

  De contributiebedragen zullen voor de meeste categoriën voor het komende seizoen met ca. 2% worden verhoogd. De nieuwe contributiebedragen kan je eerdaags terugvinden op de website en zullen gelden vanaf 1 juli 2022.
   
  Als de agenda voor de ledenvergadering bekend is, zal deze gedeeld worden, en net zoals voorgaande jaren worden de stukken per e-mail met de leden gedeeld.
   
  Het bestuur