• Vrijwilligersbeleid

  Een vereniging ben je niet alleen: een vereniging zijn we samen! Vereniging-zijn, staat of valt met de inzet van vrijwilligers en wat dat betreft zetten we sinds jaar en dag mooie stappen om van Tempo de sportieve én gezellige vereniging te maken die we samen willen zijn!

  Maar dat gaat niet vanzelf. Om ervoor te zorgen dat Tempo voldoende vrijwilligers heeft om onze club draaiende te houden op een manier dat dat ook zo blijft, heeft Tempo een vrijwilligersbeleid opgesteld en een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen.  

  Tempo’s vrijwilligersbeleid
  Dit vrijwilligersbeleid houdt in dat elk senior lid persoonlijk verplicht is tot het uitvoeren van taken binnen de vereniging. Voor junior en jeugdleden kan dit ook worden uitgevoerd door een van de ouders. Bij lidmaatschap van meer kinderen geldt in ieder geval een vrijwilliger per gezin en bij spelende ouders geldt de senior-plicht. Ontheffing hiervoor is enkel mogelijk indien het bestuur besluit tot vrijstelling gebaseerd op een gemotiveerd verzoek van betreffende (ouder van) lid. Een taak wordt door de commissie, waaraan de vrijwilliger wordt toegewezen, vastgesteld. Niet spelende leden, G-leden en kangoeroes vallen niet onder de vrijwilliger-plicht. 

  De vrijwilliger
  Net als elk andere vereniging kan ook Tempo niet zonder vrijwilligers. De vrijwilligers willen we opsplitsen in twee soorten: 

  • 'De doener': voert structureel een functie uit binnen de vereniging, met ongeveer een activiteit per maand. 
  • 'De vrijwilliger' : wordt middels dit protocol aangewezen voor functies die maximaal 1x per twee maanden, maar soms ook incidenteel moeten worden uitgevoerd. 

  De functies
  Niet alle functies kunnen door vrijwilligers worden uitgevoerd. De functies die hier wel onder vallen zijn bijvoorbeeld: barmedewerk(st)ers; taken binnen de onderhoudscommissie; schoonmaken van kleedkamers, kantine, wc's, na wedstrijden, toernooien en feestavonden; kaart- en loterijverkoop voorafgaande aan en of tijdens de wedstrijden van de Tempo 1; het maken van foto's en video-opnames tijdens wedstrijden van de Tempo 1, maar ook tijdens andere activiteiten; het werven van sponsoren. 

  Organisatie
  De vrijwilligerscommissiebewaakt het vrijwilligersbeleid en koppelt leden op basis van hun wensen aan commissies. De commissie zal de vrijwilligers inroosteren in schema's voor het hele jaar, zodat u de data tijdig in de agenda kunt zetten. Ook de uitvoering van deze taken zullen zij nauwlettend in de gaten houden. Doeners zijn vrijgesteld van vrijwilligerstaken. Vrijwilligers hebben eerste prioriteit bij het toewijzen van verplichte team-taken als fluiten, bardiensten en zaalwacht.