• Contributie

  Algemene informatie
  Hieronder vindt u de contributies voor het seizoen 2023/2024. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Betalen door middel van een overschrijving n.a.v. een factuur van Tempo blijft ook mogelijk. Zie hiervoor de informatie onderaan deze pagina. Omdat het periodiek factureren voor onze vrijwilligersorganisatie veel extra werk en kosten met zich meebrengt, stellen wij het zeer op prijs als u ons machtigt. Verder zijn ook nog de volgende punten van belang:

  Jaarlijkse shirtbijdrage

  De shirtbijdrage wordt per maand / kwartaal te geincasseerd. Ieder spelend lid heeft van de club een wedstrijdshirt en zwart inschietshirt in gebruik. Hiervoor betaal je € 1,50 per maand. Voor leden van de trainingsgroep die een zwart inschietshirt ter beschikking hebben gekregen, geldt een kledingbijdrage van € 0,50 per maand.

  Opzeggen lidmaatschap

  Uiterlijk 30 april bij de secretaris van KV Tempo (secretaris@kvtempo.nl). Contributie is verschuldigd tot het eind van het seizoen (30 juni).

  Betaling

  Contributie dient betaald te worden op rekeningnummer NL32RABO0375602879 t.n.v. KV Tempo te Alphen aan den Rijn.

  Vragen?

  Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Monique Verduyn via contributie@kvtempo.nl

  Contributies seizoen 2023 / 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024) 

  Categorie Maand Maand Maand Kwartaal Jaar
    contributie shirt totaal totaal totaal
  Senioren 26,15 1,50 27,65 82,95 331,80
  Senioren midweek 18,95 1,50 20,45 61,35 245,40
  Senioren zaalteam 20,30 1,50 21,80 65,40 261,60
  Junioren (A) 20,30 1,50 21,80 65,40 261,60
  Aspiranten (B-C) 16,70 1,50 18,20 54,60 218,40
  Pupillen (D-E-F) 13,,60 1,50 15,10 45,30 181,20
  G-competitie 14,35 1,50 15,85 47,55 190,20
  G alleen trainen 11,50 0,00 11,50 34,50 138,00
  Kangoeroes 7,70 0,00 7,70 23,10 92,40
  Trainingsgroep 11,50 0,50 12,00 36,00 144,00
  Niet spelend lid 7,70 0,00 7,70 23,10 92,40


  Voor leden die de contributie zelf overmaken komt er een toeslag op de contributie van € 1,- per kwartaal (per jaar dus € 4,-). Wanneer u de contributie per kwartaal of per maand automatisch door Tempo laat incasseren, hoeft u deze toeslag niet te betalen.

 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

  Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.  

  Hoe werkt het? 

  Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair. 

  Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

  Wat is het bedrag? 

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen. 

   Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder