• Algemene informatie
  Hieronder vindt u de contributies voor het seizoen 2022/2023. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Download hier het machtigingsformulier. Betalen door middel van een overschrijving n.a.v. een factuur van Tempo blijft ook mo-gelijk. Zie hiervoor de informatie onderaan deze pagina. Omdat het periodiek factureren voor onze vrijwilligersorganisatie veel extra werk en kosten met zich meebrengt, stellen wij het zeer op prijs als u ons machtigt.
  Verder zijn ook nog de volgende punten van belang:

  Jaarlijkse shirtbijdrage

  De shirtbijdrage wordt per maand / kwartaal te geincasseerd. Ieder spelend lid heeft van de club een wedstrijdshirt en zwart inschietshirt in gebruik. Hiervoor betaal je € 1,50 per maand. Voor leden van de trainingsgroep die een zwart inschietshirt ter beschikking hebben gekregen, geldt een kledingbijdrage van € 0,50 per maand.

  Opzeggen lidmaatschap

  Uiterlijk 30 april bij de secretaris van KV Tempo (secretaris@kvtempo.nl). Contributie is verschuldigd tot het eind van het seizoen (30 juni).

  Betaling

  Contributie dient betaald te worden op rekeningnummer NL32RABO0375602879 t.n.v. KV Tempo te Alphen aan den Rijn.

  Vragen?

  Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Monique Verduyn: 0172-431395 of via contributie@kvtempo.nl

  Contributies seizoen 2022 / 2023 (01/07/2022 - 30/06/2023) 

  Categorie Maand Maand Maand Kwartaal Jaar
    contributie shirt totaal totaal totaal
  Senioren 25,50 1,50 27,00 81,00 324,00
  Senioren midweek 18,50 1,50 20,00 60,00 240,00
  Senioren zaalteam 19,80 1,50 21,30 63,90 255,60
  Junioren (A) 19,80 1,50 21,30 63,90 255,60
  Aspiranten (B-C) 16,30 1,50 17,80 53,40 213,60
  Pupillen (D-E-F) 13,25 1,50 14,75 44,25 177,00
  G-competitie 14,00 1,50 15,50 46,50 186,00
  G alleen trainen 11,20 0,00 11,20 33,60 134,40
  Kangoeroes 7,50 0,00 7,50 22,50 90,00
  Trainingsgroep 11,20 0,50 11,70 35,10 140,40
  Niet spelend lid 7,50 0,00 7,50 22,50 90,00


  Voor leden die de contributie betalen per acceptgiro komt er tevens een toeslag van € 1,- per acceptgirokaart (per jaar dus € 4,-). Ook voor leden die zelf de contributie overboeken gaat deze toeslag gelden. Wanneer u de contributie per kwartaal of per maand door Tempo laat incasseren, hoeft u deze toeslag niet te betalen.

  Download hier het machtigingsformulier

 • Wij verzoeken u dit machtigingsformulier volledig in te vullen en vervolgens in te leveren bij: Monique Verduyn, Wilhelmina Druckerstraat 86, 2401 KG Alphen aan den Rijn (contributieadministratie).