• Ongewenst gedrag

  Introductie

  De sportbonden en NOC*NSF hebben in de afgelopen jaren al een aantal instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op het gebied van preventie en repressie van seksuele intimidatie. Er zijn extra instrumenten beschikbaar om seksuele intimidatie tegen te gaan. Zo is er een online toolkit voor sportverenigingen ontwikkeld en is het registratiesysteem voor plegers van seksuele intimidatie in de sport gereed.

  Veel informatie is te vinden op de website van het KNKV en NOC*NSF. Ook op de website In veilige handen - In Veilige Handen staat een pakket aan maatregelen dat organisaties helpt om achter de schermen alles zo te regelen dat minderjarigen in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk.

  Voorkomen van seksuele intimidatie

  KV Tempo wil alle mogelijke maatregelen inzetten om seksuele intimidatie te voorkomen. De kracht van de maatregelen is dat zij een samenhangend geheel vormen en ook als zodanig ingezet zullen worden. Daarbij ligt de focus op preventie om ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zal er streng opgetreden worden in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag.

  De maatregelen die binnen KV Tempo zijn getroffen, zijn als volgt: 

  •Wij er voor gaan zorgen dat alle vrijwilligers die met onze jeugdleden en/of gehandicapten werken VOG-verklaringen hebben;

  •Dat men zich binnen KV Tempo houdt aan de “gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie”, opgesteld door NOC*NSF;

  •Er een aannamebeleid is voor vrijwilligers die met jeugdleden en/of gehandicapten willen werken;

  •Er is een vertrouwens contactpersoon benoemd binnen KV Tempo, die daarvoor ook is opgeleid. Deze kan voor vragen over het beleid en procedures benaderd worden via VCP@kvtempo.nl;

  •Er is een vertrouwens commissie binnen KV Tempo. Deze bestaat uit 3 onafhankelijke personen en zij zullen eventuele gevallen inhoudelijk behandelen. Zij kunnen benaderd worden via vertrouwenscommissie@kvtempo.nl;

  Meldingen van seksuele intimidatie

  Eventuele meldingen van ongewenst gedrag kunnen worden gedaan bij de vertrouwens contact persoon van KV Tempo. Deze persoon is er voor opgeleid dat de melding bij de juiste instantie terecht komt in overleg met melder. Dit kan de vertrouwenscommissie binnen KV Tempo zijn, binnen het KNKV, binnen het NOC*NSF of mogelijk direct naar de politie en justitie. Bij de doorverwezen instantie zal dan de melding inhoudelijk worden opgepakt.

  Documenten

  Binnen KV Tempo wordt jaarlijks vastgesteld voor welke functies een VOG verklaring dient te worden ingevuld en dan zal ook automatisch de vastgestelde gedragregels moeten worden getekend door deze functionarissen.

  Voor het aannemen van nieuwe (betaalde) vrijwilligers binnen KV Tempo voor functies waarvoor een VOG verklaring noodzakelijk is geld het goedgekeurde aannamebeleid.