• Club van 50

  Leden, oud-leden, (lokale) ondernemers en bedrijven die onze vereniging een warm hart toedragen kunnen lid worden van De Club van 50.

  Wat is De Club van 50?

  De ‘50’ staat voor een jaarlijkse donatie van minimaal 50 euro waarmee je lid wordt van De Club van 50 en Tempoeen extra financieel steuntje in de rug geeft. Opgericht in 2006 is De Club van 50 uitgegroeid tot een club met ruim 100 leden waarvan sommigen al sinds de oprichting lid zijn. Met elkaar onder-steunen we Tempo bij initiatieven en projecten die niet betaald kunnen worden uit de reguliere begroting.

  Wat doen we met jouw bijdrage?

  Leden van De Club van 50, maar ook bestuursleden en leden van Tempo kunnen voorstellen doen voor projecten die direct verband houden met het korfballen bij Tempo. In de jaarlijkse ledenvergadering wordt besloten welke projecten we een financieel ondersteunen.

  Wat is er de afgelopen jaren door De Club van 50 gerealiseerd?

  AED in het clubhuis € 1.500,-
  Plaatsing reclamebord op Tempoveld € 250,- per seizoen
  Bijdrage opknappen clubhuis € 700,-
  Opzetten nieuwe website KV Tempo € 2.500,-
  Camera met statief t.b.v. wedstrijden € 375,-
  Sponsoring wedstrijdballen € 100,- per seizoen
  Veiligheidsvesten, portofoons e.d. € 350,-
  Bijdrage jeugdactiviteiten € 500,-
  Speakers rond het veld en in het clubhuis € 1.000,-
  Trainingspakken scheidsrechters € 500,-
  Korfbalclinics € 500,-
  Bijdrage verbouwing toiletten clubhuis € 1.500,-

   

  Wat levert lidmaatschap van De Club van 50 op?

  Naast een goed gevoel en de wetenschap dat je geld goed wordt besteed: naamsvermelding, uitnodi-gingen voor evenementen (toernooien, feesten), contact met Tempo, jaarlijks een verantwoording van de besteding van De Club van 50.

  Aanmelden

  Om lid te kunnen worden van De Club van 50 is het niet nodig om lid te zijn van Tempo.

  Aanmelden kan bij Ron Zwaan, Dirk Grootendorst of Hans Roos, bij voorkeur per mail: clubvan50@kvtempo.nl.

  Je kunt ook onderstaand formulier downloaden, invullen en inleveren op het adres dat op het formulier staat.

  Aanmeldformulier lidmaatschap Club van 50

  Reglement Club van 50