• Terugblik Algemene Ledenvergadering

 • Op donderdag 27 juni stond de Algemene Ledenvergadering op de planning. De agenda was goed gevuld met inhoudelijke onderwerpen, zoals een aanpassing van het huishoudelijk reglement en het organogram van Tempo, maar de meeste leden waren gekomen om bij de voorzitterswissel aanwezig te zijn. Goed om te zien dat er zo veel leden betrokken zijn, er was een grote opkomst van jong tot oud. Bedankt daarvoor!

  Tijdens deze laatste ALV met Albert-Jan als voorzitter, zijn er meerdere leden in het zonnetje. Des te mooier dat dit onder het toeziend oog van zoveel leden kon gebeuren. Marjolein Vonk, Anouk Nikkels en Brigit van Brenk ontvingen namens het bestuur een Tempo-T voor hun inzet voor onze club zowel binnen als buiten de lijnen.

  Ben Blom is tijdens de ALV benoemd tot lid van verdienste. Al meer dan 55 jaar lid en altijd zijn steentje bijgedragen, onder andere als bestuurslid, als mede-oprichter club van 50, in technische commissies en tegenwoordig door de kantine en omgeving schoon en fris te houden. Ben is een vaste waarde binnen Tempo en zijn benoeming tot lid van verdienste is dik verdiend en gegund!

  Tot slot was het tijd voor de voorzitterswissel, Albert-Jan Vonk heeft na een periode van 9 jaar het stokje overgedragen aan Lars Cerdijn. Albert-Jan is van 2015 tot en met 2024 voorzitter geweest van Tempo. Een periode waarin door Albert-Jan samen met vele vrijwilligers ontzettend veel is gerealiseerd, bijvoorbeeld: de verbouwing van de kantine, het verstevigen van de samenwerking met de gemeente en andere (maatschappelijke) partners, de verenigingsstructuur gemoderniseerd, het beheer van de Limeshal kantine, promotie naar de Korfbal League, voldoende trainingsmaterialen en – voorzieningen, een (financieel) gezonde vereniging waarin iedereen een handje wil helpen en ga zo maar door.

  Menig Tempo-vrijwilliger is tijdens de afgelopen 9 jaar door Albert-Jan in het zonnetje gezet. Geheel in stijl was Lars zijn eerste taak als voorzitter dan ook om Albert-Jan in het, meer dan welverdiende, zonnetje te zetten en te benoemen tot lid van verdienste.

  Nogmaals bedankt aan alle leden voor de grote opkomst, samen hebben we er een feestelijke avond van kunnen maken.

  Bestuur KV Tempo