• Vrijwilligersbeleid

 • Een vereniging ben je niet alleen: een vereniging zijn we samen! Vereniging-zijn, staat of valt met de inzet van vrijwilligers en wat dat betreft zetten we sinds jaar en dag mooie stappen om van Tempo de sportieve én gezellige vereniging te maken die we samen willen zijn!

  Maar dat gaat niet vanzelf. Om ervoor te zorgen dat Tempo voldoende vrijwilligers heeft om onze club draaiende te houden op een manier dat dat ook zo blijft, heeft Tempo in 2012 een vrijwilligersbeleid opgesteld en een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen.  

    

  Tempo’s vrijwilligersbeleid  

  In het kort komt het erop neer dat elk Tempo-lid -of ouder van een Tempo-lid verplicht is om per seizoen minimaal 10 uur vrijwilligerswerk uit te voeren voor de club. Vanaf de A-junioren zijn de spelers hier zelf verantwoordelijk voor. Omdat dat voor jongere leden wat lastiger is, ligt deze verplichting bij de ouders. We hebben veel leden die trainingen verzorgen, wedstrijden fluiten en commissiewerk doen. Daar zijn we heel blij mee en ontzettend trots op, want in deze taken zit duidelijk meer tijd dan 10 uur per seizoen. Zonder de inzet van deze leden is het eenvoudigweg niet mogelijk om vereniging te zijn. Uiteraard begrijpen we dat het lang niet voor iedereen haalbaar is om veel tijd vrij te maken voor Tempo. We menen wel dat minimaal één uur per maand goed te doen is, vandaar dat we zijn gekomen tot een minimale tijdsbesteding van 10 uur vrijwilligerswerk per seizoen.  

   

  Tempo’s vrijwilligerscommissie 

  Het verzorgen van trainingen en het fluiten van wedstrijden is hiervoor al benoemd. Maar er gebeurt nog veel meer. Een greep uit alle taken: wedstrijdsecretarissen die zorgen voor de administratieve en organisatorische zaken rondom de (oefen)wedstrijden, de kluscommissie, het beheer van de velden, de barcommissie, ledenwerving, organiseren van toernooien en feesten, webredactie, en nog veel meer.  

   

  De vrijwilligerscommissie speelt een belangrijke rol om het overzicht te houden op de bezetting en uitvoering van al deze taken en zoekt in overleg met alle leden een passende manier deze in te vullen. Als bestuur van KV Tempo vragen wij daarom aan alle leden en ouders van leden: Maak het elkaar makkelijk in plaats van moeilijk. Als iedereen, groot en klein, een handje helpt, kunnen wij onze prachtige vereniging organiseren zoals wij dat graag willen. En het is nog gezellig ook!  

   

  Interesse om je in te zetten voor Tempo? Heb je ideeën? Stuur een mail aan samensterk@kvtempo.nl of kom op 4 september vanaf 10 uur langs bij de Tempo banenmarkt om te kijken wat je kan doen voor onze club, of als je iets anders wil doen voor de club.