• Clubhistorie

  Wat vooraf ging

  Kort na 1945, Nederland herrees uit haar as, was saamhorigheid de sleutel om de handen ineen te slaan. Het verenigingsleven kreeg nieuw elan en zo werd ook het korfbal geïntroduceerd in een eerder vooral voetballend Alphen. In 1946 werd “Alphen door eenheid sterk” opgericht, maar dat initiatief bloedde al snel dood door gebrek aan belangstelling.

  Een tweede poging werd ondernomen met NSA, Nico Samson Alphen, een toen grote uitgeverij. Werknemers werd sport en ontspanning na arbeid aangeboden. Tot 1954 hield men het vol.

   

  Oprichting Tempo

  Wat eerder mislukte, blijkt achteraf toch niet vergeefs te zijn geweest. Zeker toen Rotterdammer Herman Groenendijk, hoofd werd van de toenmalige VGLO-school in de Julianastraat, waar nu het nieuwe stadshart op staat. Op 25 juli 1956 Tempo opgericht.

  Met een contributie van 0,25 cent per week en een jaarbegroting van slechts een paar honderd gulden, ontstond een ledental van hooguit 30- 40.

   

  Tempo op locatie

  Waar moet je gaan trainen en spelen? Men was overgeleverd aan de bereidwilligheid van Alphense Boys. Wel op het “bijveld”, waarop ook nog schapen graasden door de weeks. In 1960 verhuisde Tempo naar de Steenstraat, het sportterrein van een school en voormalig ARC-complex.

  Rond 1967 zat Tempo in een crisissituatie. Het ledental bleef maar laag en een gebrek aan jeugd was de oorzaak om de spelende senioren terug te trekken uit de competitie. Via een grote school actie is er toen een doorstart – een soort tweede oprichting – gemaakt. Vanaf dat moment kwam er een onstuimige groei op gang.

  In 1970 verhuizen we weer, nu naar locatie Nieuwe Sloot (Nu de Limeshal en Politiebureau). In de periode 1970–1978 van groei, werd er vooral heel hard gewerkt om tot de realisatie van de huidige accommodatie te komen. Via vele acties en verhuur van de velden, werd 100.000 gulden bijeengebracht.

  In februari 1978 legde Herman Groenendijk de eerste steen in een ijzige vrieskou en in oktober beschikte Tempo eindelijk over een eigen modern clubhuis. Een clubhuis, die door burgemeester Bruinslot al was beloofd bij de viering van het 5-jarig bestaan in Speeltuin Vreugdeoord in 1961.

  Na veel gemaakte plannen werd er in 2020, tijdens de corona periode, eindelijk begonnen met de renovatie van het clubhuis. Door hergebruik van fundering en muren werd, in goede samenwerking met de Gemeente Alphen aan den Rijn een duurzaam clubhuis gerealiseerd.

  Voor het NOC/NSF zelfs reden om ons de 3e prijs voor meest duurzame sportaccommodatie 2022 toe te kennen.

   

  Voorzitters Tempo

  Herman Groenendijk +

  Herman Buursink +

  Wijnand Kindt +

  Leo Kooiman

  Frans Walvis

  Cees Broeksma

  Lex Drieduite

  Jan Schoneveld +

  Pico Kuiper

  Albert-Jan Vonk

   

  Tenslotte

  Dit alles is in slechts een heel kort historisch overzicht, waaraan we aan de sportiviteit voorbij gegaan zijn. Tempo is opgericht in 1956 en eigenlijk voor de tweede keer in 1967 via een doorstart. Van 30 leden, van weinig middelen en materialen, naar ruim 500 leden op een locatie die er mag zijn. Toch mogen er 2 opmerkelijke sportieve momenten niet in dit korte overzicht mogen ontbreken: In 2009 bereikte Tempo 1 op het veld de hoogste klasse van Nederland, de hoofdklasse. In de zaal speelde Tempo 1 in het seizoen 2019-2020 in de Korfbal league, de hoogste klasse in de zaal. Prestaties die zonder alle hiervoor beschreven inspanningen nooit mogelijk waren geweest.